Bruttolönavdrag

Viktig information till våra patienter angående bruttolöneavdrag

Regeringen har tagit bort möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård. Detta innebär att patienter från och med den 1 juli 2018 inte längre kan göra bruttolöneavdrag på IVF eller andra fertilitetsbehandlingar. På grund av denna förändring är det viktigt att din behandling och det eventuella avdraget är helt genomfört innan den 1 juli 2018 för att debitering med full skattefördel ska kunna göras.

För er som är anslutna till Benify så upphörde möjligheten till delbetalningar redan den 1 mars efter detta har det inte längre gått att beställa våra behandlingar via Benify.